bluered. Marc Debecker-Somers
+32 (0)486-726145

Somers zonnecenter besteedt erg veel zorg aan de inhoud van de verspreide informatie. Wij bieden echter geen enkele garantie dat de informatie op deze site exact, volledig en betrouwbaar is, en dat ze wordt bijgewerkt. 
Somers zonnecenter is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de diensten die we via de website aanbieden, en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker en elke derde kunnen voortvloeien. 
Somers zonnecenter is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, of tijdelijk of permanent incident die de gegevens of de hardware van de gebruiker zouden ondervinden, terwijl die laatste naar de website surft of doorheen de pagina's ervan bladert, of meer algemeen tijdens de doorgifte van de bestanden en de computerprogramma's waarmee op zijn ontvangstapparatuur de website wordt samengesteld. In het bijzonder is Somers zonnecenter niet aansprakelijk voor de eventuele doorgifte van virussen via zijn website. 
Somers zonnecenter is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in zijn informaticasystemen en/of het frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Somers zonnecenter wijst iedere aansprakelijkheid af, onder andere voor de plundering van gegevens die uit een inbraak in zijn informaticasystemen zou kunnen volgen. Somers zonnecenter wendt echter de nodige middelen aan om ongeoorloofde inbraken te voorkomen.

Geen enkele werkingsfout kan tot enige vorm van financiële compensatie leiden. 
In het kader van een eventueel forum of blog kan Somers zonnecenter, rekening houdend met de kenmerken van het internet, voor geen enkele schade, aanpassing of ongeoorloofde reproductie van de bijdragen aansprakelijk worden gehouden. Elke gebruiker moet de nodige technische middelen aanwenden om de integriteit van zijn bijdragen te bewaren. 
Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de geheimhouding van zijn wachtwoord. Ook is hij aansprakelijk voor elk gebruik via zijn gebruikersaccount dat de voorwaarden van en wettelijke bepalingen over de website omzeilt. 
Bij oneigenlijk gebruik van zijn account moet de gebruiker de Meldingsprocedure aanwenden. 
Het is mogelijk dat www.bluered.be een hyperlink aanlegt naar een andere website die voor de gebruiker interessant zou kunnen zijn. Deze hyperlink is echter louter informatief. Somers zonnecenter is niet aansprakelijk voor de inhoud van die website, noch waarvoor die zou kunnen worden gebruikt.

Search